Shirou

Giới tính: male
Tuổi: 19
Sinh nhật: Nov 20th

Đánh nhau là một phần trong cuộc sống của Shirou kể từ khi anh còn là một đứa trẻ. Là một cậu bé giao hàng ứng dụng, nhận hàng, vận chuyển, giao hàng... không có bất kỳ câu hỏi nào, anh ta chỉ làm những gì cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận chuyển và nhận tiền. Khi không làm việc, Shirou sử dụng thời gian rảnh của mình để luyện tập tại Học viện Chiến đấu Ngộ Không. Một điều chắc chắn duy nhất trong cuộc sống hàng ngày của anh ấy là công việc giao hàng đôi khi gây ra nhiều cuộc ẩu đả và thương tích hơn là các bài học huấn luyện chiến đấu.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Ăn miếng trả miếng

Khi người chơi bị tấn công bởi kẻ thù trong vòng 80 mét, kẻ tấn công sẽ bị đánh dấu (chỉ khả dụng với người sử dụng). Phát bắn đầu tiên vào kẻ bị đánh dấu sẽ có thêm xuyên giáp.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT Shirou ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Khi người chơi bị tấn công bởi kẻ thù trong vòng 80 mét, kẻ tấn công sẽ bị đánh dấu trong vòng 6 giây (chỉ khả dụng với người sử dụng). Phát bắn đầu tiên vào kẻ bị đánh dấu sẽ có thêm 50% xuyên giáp, hồi chiêu trong 25 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Khi người chơi bị tấn công bởi kẻ thù trong vòng 80 mét, kẻ tấn công sẽ bị đánh dấu trong vòng 6 giây (chỉ khả dụng với người sử dụng). Phát bắn đầu tiên vào kẻ bị đánh dấu sẽ có thêm 58% xuyên giáp, hồi chiêu trong 24 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Khi người chơi bị tấn công bởi kẻ thù trong vòng 80 mét, kẻ tấn công sẽ bị đánh dấu trong vòng 6 giây (chỉ khả dụng với người sử dụng). Phát bắn đầu tiên vào kẻ bị đánh dấu sẽ có thêm 67% xuyên giáp, hồi chiêu trong 22 giây. Tặng kèm thẻ gọi thính khi nân

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Khi người chơi bị tấn công bởi kẻ thù trong vòng 80 mét, kẻ tấn công sẽ bị đánh dấu trong vòng 6 giây (chỉ khả dụng với người sử dụng). Phát bắn đầu tiên vào kẻ bị đánh dấu sẽ có thêm 77% xuyên giáp, hồi chiêu trong 19 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Khi người chơi bị tấn công bởi kẻ thù trong vòng 80 mét, kẻ tấn công sẽ bị đánh dấu trong vòng 6 giây (chỉ khả dụng với người sử dụng). Phát bắn đầu tiên vào kẻ bị đánh dấu sẽ có thêm 88% xuyên giáp, hồi chiêu trong 15 giây

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Khi người chơi bị tấn công bởi kẻ thù trong vòng 80 mét, kẻ tấn công sẽ bị đánh dấu trong vòng 6 giây (chỉ khả dụng với người sử dụng). Phát bắn đầu tiên vào kẻ bị đánh dấu sẽ có thêm 100% xuyên giáp, hồi chiêu trong 10 giây. Tặng nền Shirou khi nâng cấp

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT