D-bee

Giới tính: male
Tuổi: 19
Sinh nhật: Sep 23rd

D-bee có tính cách hướng ngoại và rất thích gặp gỡ những người bạn mới. Anh ấy tin rằng ý nghĩa của cuộc sống là sự kiến tạo, và đó cũng chính là lý do tại sao anh ấy trở thành một người sáng tác. Anh ấy cũng bị mê hoặc bởi vũ điệu và âm nhạc.

KĨ NĂNG ĐẶC BIỆT

Đạn xuyên âm

Khi vừa di chuyển vừa bắn, tốc độ và độ chính xác tăng lên.

THU THẬP MẢNH NHÂN VẬT D-bee ĐỂ MỞ KHOÁ

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 1

  Khi vừa di chuyển vừa bắn, tốc độ tăng 10%, độ chính xác tăng 10%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 2

  Khi vừa di chuyển vừa bắn, tốc độ tăng 12%, độ chính xác tăng 13%

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 3

  Khi vừa di chuyển vừa bắn, tốc độ tăng 14%, độ chính xác tăng 17%. Nâng cấp level 3 tặng thẻ dùng gọi thính

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 4

  Khi vừa di chuyển vừa bắn, tốc độ tăng 16%, độ chính xác tăng 22%.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 5

  Khi vừa di chuyển vừa bắn, tốc độ tăng 18%, độ chính xác tăng 28%.

 • MỞ KHOÁ TẠI CẤP ĐỘ 6

  Khi vừa di chuyển vừa bắn, tốc độ tăng 20%, độ chính xác tăng 35%. Nâng cấp level 6 tặng nền D-bee

CHỌN 1 NHÂN VẬT

TOÀN BỘ NHÂN VẬT