Rồng Thiên Tài

KỸ NĂNG CỦA TRỢ THỦ

Thiên thần may mắn

Có xác suất khôi phục túi cứu thương mỗi khi người chơi sử dụng một túi

CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Xác suất 25% 33% 50%
Thời gian hồi chiêu 120s 100s 70s
CẤP 1 CẤP 2 CẤP 3
Xác suất 25% 33% 50%
Thời gian hồi chiêu 120s 100s 70s

CHỌN 1 TRỢ THỦ

TẤT CẢ TRỢ THỦ