Đấu sĩ khỉ

KỸ NĂNG CỦA TRỢ THỦ

Sức mạnh vô biên

Với Đấu sĩ khỉ bên cạnh, bạn sẽ có thêm sức mạnh cho những cú ném

CHỌN 1 TRỢ THỦ

TẤT CẢ TRỢ THỦ