Gấu mèo Rockie

KỸ NĂNG CỦA TRỢ THỦ

Xả hơi

Giảm thời gian hồi chiêu của các kỹ năng chủ động cho chủ nhân của nó

CHỌN 1 TRỢ THỦ

TẤT CẢ TRỢ THỦ