Ottero

KỸ NĂNG CỦA TRỢ THỦ

Nhân đôi Niềm vui

Khi sử dụng Súng lục điện hoặc Túi cứu thương, người được hồi máu sẽ hồi thêm cả năng lượng EP

CHỌN 1 TRỢ THỦ

TẤT CẢ TRỢ THỦ