กลับไปที่ลิสต์
Nairi
ความสามารถพิเศษ
Ice Iron
"ไอซ์วอลล์ ที่ใช้งานจะฟื้นฟูความทนทานในปัจจุบันทุกๆ 1 วินาทีเมื่อได้รับความเสียหาย เพิ่มความเสียหายเมื่อใช้ ปืนไรเฟิลจู่โจม ต่อ ไอซ์วอลล์"
ข้อมูลส่วนตัว
เพศ
ชาย
อายุ
23
วันเกิด
01 พฤศจิกายน

ไนริเติบโตในที่เย็น เขาหมกมุ่น ให้ความสนใจ ในสภาพอากาศหนาวเย็นและหิมะ ไนรีชอบปีนผา ปีนเขา และอยากเป็นนักดูพายุ