เมืองแห่งอนาคตที่ผสมผสานระหว่างหลุมต่อสู้สุดไฮเทคและซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยโคลน