กลับไปที่ลิสต์
Suzy
ทุกภารกิจมีราคา คุณพร้อมที่จะจ่ายหรือไม่?
ความสามารถพิเศษ
มาร์คเงิน
ศัตรูที่ถูกมาร์คมีค่าหัว หากใครในทีมกำจัดศัตรูที่มีมาร์คได้ จะได้รับ 100 เหรียญในเกม และจะได้รับโบนัส 100 เหรียญ หากกำจัดศัตรูได้เพิ่ม
ข้อมูลส่วนตัว
เพศ
หญิง
อายุ
19
วันเกิด
02 กุมภาพันธ์

ซูซี่เป็นมือสังหาร นิ่งเงียบและเฉียบขาด เธอเก่งด้านการวางแผนและการทำภารกิจ