กลับไปที่ลิสต์
Ignis
ต่อหน้าเปลวเพลิงของข้า หุบปากของเจ้าซะ!
ความสามารถพิเศษ
เพลิงมายา
สร้างม่านไฟขนาด 12 เมตร เป็นเวลา 10 วิ (ระยะการใช้งานสูงสุด 15 เมตร) ศัตรูและไอซ์วอลล์ที่ถูกม่านไฟจะได้รับ เอฟเฟ็กต์เผาไหม้ รับความเสียหาย 30 หน่วยทันที และทุก ๆ วินาทีจะได้รับความเสียหาย 10 หน่วย ความทนทานของเกราะลดลง 20% เอฟเฟ็กต์เผาไหม้คงอยู่เป็นเวลา 2 วิ ทำความเสียหายไอซ์วอลล์ 200 หน่วยทันที และ 200 หน่วยต่อวิ เป็นเวลา 1 วิ คูลดาวน์: 60 วิ
ข้อมูลส่วนตัว
เพศ
ชาย
อายุ
16
วันเกิด
17 กรกฏาคม

อิกนิสเด็กวัยรุ่นที่มีพลังพิเศษซึ่งมีความสามารถในการใช้ไฟ