ระดับ แดง ส้ม+ ส้ม สีม่วง+ ม่วง ฟ้า เขียว เทา
โมเดลใหม่
เอฟเฟคพิเศษ
พรีเมี่ยม
คุณสมบัติพิเศษ
แดง
ส้ม+
ส้ม
สีม่วง+
ม่วง
ฟ้า
เขียว
เทา
คำอธิบายสัญลักษณ์
โมเดลใหม่
เอฟเฟคพิเศษ
พรีเมี่ยม
คุณสมบัติพิเศษ

* คุณสมบัติพิเศษ : อนิเมชั่นเปิดตัว, ท่าทาง และอื่น ๆ