กลับไปที่ลิสต์
เยติ
สกิลคู่หู
Frost Fortress
ลดความเสียหายที่ได้รับจากระเบิด