กลับไปที่ลิสต์
แฟลช
สกิลคู่หู
Steel Shell
ลดความเสียหาย (จากมีด FF และกระสุน) จากด้านหลัง