กลับไปที่ลิสต์
ซาซิล
สกิลคู่หู
Extra Luck
มีโอกาสที่จะกู้ กล่องยา คืน ในทุก ๆ ครั้งที่ใช้หนึ่งอัน