กลับไปที่ลิสต์
ฟิน
สกิลคู่หู
Dash Splash
เมื่ออยู่ใกล้ผู้เล่นที่ล้มอยู่หรือถูกกำจัดไปแล้ว เจ้าของและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นจะได้รับความเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น