กลับไปที่ลิสต์
ปรมาจารย์ ทิก
สกิลคู่หู
Nimble Ninja
ลดเวลาเอฟเฟ็คสกิลมาร์คเป้าหมายของศัตรู