กลับไปที่ลิสต์
มูนี่
สกิลคู่หู
พารานอมอล ชีลด์
ลดความเสียหายที่ได้รับเมื่อผู้เล่นอยู่ในสถานะการกระทำ (เช่น ใช้พยาบาล, ซ่อมแซม และอื่นๆ)