TRỞ LẠI DANH SÁCH
01/01/2024

Với mong muốn đẩy nhanh tốc độ trận đấu và gia tăng các màn giao tranh quyết liệt ở những vòng bo cuối, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh trong chế độ Sinh tồn mùa 37. Các thay đổi này được áp dụng cho cả chế độ Sinh tồn thường và Sinh tồn Xếp hạng. Cùng đến với chi tiết của các cập nhật nhé.

VÒNG AN TOÀN

Đảo Thế kỷ:

 • Phạm vi của vùng an toàn thứ hai: 225→200 m, thời gian thu hẹp: 230s→240s, thời gian chờ thu hẹp: 80s→60s
 • Thời gian thu hẹp vùng an toàn thứ ba: 75s→50s, thời gian chờ thu hẹp: 85s→100s
 • Thời gian thu hẹp vùng an toàn thứ tư: 55s→40s, thời gian chờ thu hẹp: 75s→90s

Các bản đồ còn lại:

 • Phạm vi của vùng an toàn đầu tiên: 600→550 m, thời gian thu hẹp: 230s→240s
 • Phạm vi của vùng an toàn thứ hai: 320→300 m, thời gian thu hẹp: 170s→150s

 

CÂN BẰNG XU FF

 • Số lượng 500 Xu FF trên mặt đất ở chế độ Solo: 10→25
 • Thính: Loại bỏ xu FF trong thính.
 • Thính thủ: Loại bỏ xu FF trong thính thủ giai đoạn 1 và giai đoạn 3.
 • Số xu FF tối đa được giữ lại khi hồi sinh: 300→200
 • Số xu FF rơi ra trong hòm xác: 40%→30% 

VẬT PHẨM HỖ TRỢ BOM KEO

 • Có thể nhặt Tăng tốc tạo bom keo (+30%) trên mặt đất.
 • Điều chỉnh giá của Chip tạo keo trong máy bán hàng: 400→500
 • Loại bỏ Bom keo cứng (+200 HP) trong Máy bán hàng, chỉ có thể mua Bom keo cứng trong Thính bán hàng tự động (aka máy bán hàng tím).

 

CẬP NHẬT VẬT PHẨM VÀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRONG MÁY BÁN HÀNG VÀ THÍNH BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG

MÁY BÁN HÀNG

Thêm vật phẩm:

 • Thẻ kỹ năng Clu, giá: 300
 • Thẻ kỹ năng Chrono, giá: 400
 • Cổng dịch chuyển, giá: 1200
 • UAV Hồi máu, giá: 200
 • Bán Chim gõ kiến, giá: 200 trong máy bán hàng

Điều chỉnh giá:

 • Chip Nâng cấp: 400→500
 • Chip tạo keo: 400→500
 • Balo level 3: 200→300

THÍNH BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG

Thêm vật phẩm:

 • Thẻ kỹ năng Homer, giá: 0
 • Thẻ kỹ năng Skyler, giá: 400
 • Cổng dịch chuyển, giá: 1200
 • Tháp pháo, giá: 600
 • Máy phóng, giá: 600

Điều chỉnh giá:

 • Thẻ hồi sinh siêu cấp: 400→600
 • Bom keo cứng (+200 HP): 200→400

ĐIỀU CHỈNH VŨ KHÍ

 • Tăng sức mạnh của Chim gõ kiến:  sát thương +, tầm xa +