TRỞ LẠI DANH SÁCH
23/05/2024

 

Sau khi kiểm tra và xem xét về tư cách tuyển thủ thì Ban Tổ Chức quyết định đưa ra hình thức xử phạt với 3 đại diện có các hành vi vi phạm quy định giải đấu bao gồm:

  • Lê Khả Hào - Quân Đoàn Red Dragon - ID Free Fire: 1907314018: Vi phạm về mua bán tài khoản, quảng bá shop acc
  • Phan Văn Luân - Quân Đoàn Red Dragon - ID Free Fire: 162608332: Vi phạm về mua bán tài khoản, quảng bá shop acc
  • Võ Khả Minh - Quân Đoàn AndrewB - ID Free Fire: 353024267: Vi phạm về cày thuê xếp hạng

Hình phạt dành cho các cá nhân vi phạm như sau:

  • Loại bộ các thành viên vi phạm khỏi giải đấu Đại Chiến Quân Đoàn Mùa Hè 2024
  • Cấm thi đấu các giải đấu của Garena Free Fire trong thời gian 9 tháng tính từ ngày 21/05/2024.