TRỞ LẠI DANH SÁCH
03/06/2024Như vậy cuộc thi Free Fire Emote đã kết thúc và BTC đã nhận được hơn 4000 clip tham dự thi đến từ người chơi Free Fire với nội dung xoay quanh các nội dung " emote, điệu nhảy trong và ngoài game ". 
BTC xin chúc mừng các bạn sau đã giành được giải thưởng trong cuộc thi lần này theo danh sách sau
Giải Thưởng Out Game 

STTNghệ DanhGIẢIGIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
Giải Thưởng: Free Fire Emote Out Game
1𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧𝐒𝐡𝐢𝐓𝐕Nhất30.000.000
2Gà Rán Chiên GiònNhì15.000.000
3Hùng Cam Đây NèBa3.000.000
4NTNBa3.000.000
5🍀BéLàShima🍀✔Ba3.000.000
6PaPy TV 🐡Ba3.000.000
7NoBi VN 🇻🇳Ba3.000.000

Giải in Game  
 

STT GIẢIGIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG
Giải Thưởng: Free Fire Emote In Game
1KíĐầuMàyGiờツNhất10.000.000
2𝘿𝙪𝙮 𝙈ê 𝙃á𝙩🎤🎶Nhì5.000.000
3𝐓𝐫𝐚̀ 𝐗𝐚𝐧𝐡 🌿Ba1.000.000
4Lê Mạnh CườngBa1.000.000
5Sự Trở Lại Của Joi ✨Ba1.000.000
6Bin KayBa1.000.000
7𝐒𝙉𝐏™💥𝑽Ô𝑳ý💫💫💫Ba1.000.000