TRỞ LẠI DANH SÁCH
15/11/2022

Xin chào các bạn,

Đội ngũ vận hành Garena Free Fire xin gửi đến các bạn lịch trình cập nhật phiên bản OB37: Thợ Săn Thây Ma. Thông tin chi tiết như sau:

     - Thời gian bảo trì máy chủ: Từ 11:00 -> 19:00 ngày 16.11.2022 (Thời gian dự kiến có thể kéo dài). Trong thời gian trên, người chơi sẽ không thể truy cập vào game.

     - Thời gian phát hành phiên bản mới trên các cửa hàng ứng dụng: Trong khoảng từ 13:00 -> 16:00 ngày 16.11.2022 (Nút cập nhật có thể bị chậm). Các bạn cần cập nhật lên phiên bản mới nhất từ cửa hàng ứng dụng để có thể truy cập phiên bản mới sau thời gian bảo trì.

Cập nhật: Tính năng “Mục ưa thích” mới trong Tủ đồ để cho phép truy cập nhanh hơn vào các mục ưa thích sẽ tạm hoãn ra mắt trong OB37 để tối ưu tính năng.

Trân trọng thông báo.