TRỞ LẠI DANH SÁCH
13/12/2022

Xin chào các bạn, 
Đội ngũ vận hành Garena Free Fire xin thông báo đến các bạn lịch bảo trì máy chủ để nâng cấp hệ thống. Chi tiết như sau:
- Thời gian: Từ 04:00 -> 08:00 sáng Thứ 4, 14/12/2022 (Thời gian dự kiến có thể kéo dài)
- Trong thời gian trên, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào game.

Chúng tôi sẽ thông tin đến các bạn sau khi việc bảo trì hoàn tất. Các bạn hãy đăng xuất khỏi game trước khi hệ thống đóng lại để tránh những rủi ro phát sinh không đáng có nhé!