TRỞ LẠI DANH SÁCH
28/12/2022

1. Giới Thiệu Chung:

Nhà Sáng Tạo Free Fire Tiềm năng là chương trình NPH Garena Free Fire đồng hành cùng các Creators trong hành trình xây dựng kênh và sáng tạo nội dung về tựa game Free Fire.

 

2. Mục Đích Của Chương Trình:

Chúng tôi (Nhà Phát Hành Game) muốn đồng hành cùng các bạn trong quá trình xây dựng kênh TikTok với nội dung Free Fire. Trong quá trình này chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ các bạn xây dựng nội dung và phát triển kênh TikTok cá nhân. 

 

3. Ai có thể tham gia Nhà Sáng Tạo Free Fire?

Điều Kiện Cần: Tất cả các Creators trên TikTok có kênh TikTok đạt trên 50.000 followers.

Điều Kiện Đủ: Do NPH Review nội dung, các kênh có nội dung sáng tạo, có nội dung đặc trưng của kênh sẽ được ưu tiên.
 

4. Tôi sẽ nhận quyền lợi như thế nào?

- Hoàn toàn được tự do sáng tạo nội dung và không chịu ảnh hưởng về nội dung từ Garena Free Fire miễn không vi phạm thuần phong mỹ tục và không ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của Free Fire. 
- Không chịu bất kỳ ràng buộc nào từ phía NPH, KHÔNG PHẢI PHÂN CHIA bất kỳ doanh thu hay chi phí nào với NPH

 

5. Có các hình thức nhận quyền lợi như sau:


 

6. Nghĩa vụ của người sáng tạo nội dung:

  • Đăng 10 Clips/Tháng có nội dung về Free Fire
  • Tham gia ít nhất 2 Cuộc thi do Garena Free Fire tổ chức trên TikTok/tháng
  • Cấp quyền theo dõi view và các chỉ số kênh Tiktok cho Garena. (Quyền sở hữu kênh vẫn thuộc về Nhà sáng tạo, NPH được phép yêu cầu cung cấp chỉ số video, viewership của kênh để đánh giá hiệu quả của Nhà sáng tạo)

 

7. Đăng ký xét duyệt tham gia chương trình:

Bạn có thể đăng ký tham gia chương trình tại đây, chúng tôi sẽ xem xét kênh của bạn và liên hệ với bạn theo thông tin bạn cung cấp bên dưới.

https://forms.gle/JaFb87giyqu1ovib9