TRỞ LẠI DANH SÁCH
10/02/2023

1. THỜI GIAN CUỘC THI


Vòng 1: 10/02/2023 - 17/02/2023
Vòng 2: 21/02/2023 - 26/02/2023
Vòng 3: 01/03/2023 - 10/03/2023
 

2. GIẢI THƯỞNG:

Tổng giải thưởng 200.000.000 VNĐ. Chi tiết như sau

 

3. HẠNG MỤC DỰ THI 

Có 2 hạng mục chính:

- Chiến Đấu (#ffchiendau): Kể chuyện, film ingame, livestream và review ingame….
Video có thời lượng hình ảnh ingame Free Fire > 70%  sẽ được tính vào hạng mục Chiến Đấu. 

- Phong Cách (#ffphongcach): Hát, Lifestyle, Cosplay, Make up, Biến hình ngoài đời.... hoặc thể hiện tài năng liên quan đến lĩnh vực phong cách sống được truyền cảm hứng từ Free Fire.

Video có thời lượng outgame > 70% sẽ được tính vào hạng mục Phong Cách.
 

4. THỂ THỨC

VÒNG 1: VÒNG LOẠI TRỪ (18:00 10/02/2023 - 23:59 17/02/2023)

- Lựa chọn hạng mục tham gia: Chiến đấu hoặc Phong cách

- Hashtag chương trình: #chiendauthatphongcach

- Đăng tải video đính kèm hashtag để tham gia. Video cần có đủ 2 hashtag: hashtag chính & hashtag của hạng mục mới được tính là hợp lệ.
Ví dụ: 
Tham gia hạng mục chiến đấu cần đủ #chiendauthatphongcach #FFchiendau
Tham gia dự thi hạng mục phong cách cần #chiendauthatphongcach #FFphongcach

- Tiêu chí đánh giá: 
- Ban Tổ Chức (30%) + Lượt View (70%). 

- Kết quả vòng 1:  Top 20 Booyah mỗi hạng mục của sẽ được lựa chọn đi vào vòng trong.
- Kết quả công bố lúc 20:00 20/02/2023 trên kênh Facebook &Tiktok của Garena Free Fire. 


VÒNG 2: VÒNG BÌNH CHỌN (00:00 21/02/2023 - 23:59 26/02/2023)

- BTC cung cấp đề bài cho Top 20 lựa chọn.

- Đăng tải video lên kênh TikTok cá nhân

- Hashtag: Đủ 2 hashtag: hashtag chính & hashtag của hạng mục mới được tính là hợp lệ.
- Tham gia hạng mục chiến đấu cần đủ #chiendauthatphongcach #FFchiendau
- Tham gia dự thi hạng mục phong cách cần #chiendauthatphongcach #FFphongcach

- Tiêu Chí Đánh Giá: Ban Tổ Chức (30%) + Lượt View (70%).

- Kết quả vòng 2: Top 3 Booyah mỗi hạng mục của sẽ được lựa chọn đi vào vòng trong.
Kết quả công bố lúc 20:00 28/02/2023 trên kênh Facebook &Tiktok của Garena Free Fire. 

 

VÒNG 3: VÒNG VỀ ĐÍCH (00:00 01/03/2023 - 12:00 10/03/2023 )

- BTC cung cấp đề bài cho Top 6 lựa chọn với 1 chủ đề chung và cạnh tranh 6 người với nhau để tìm ra Nhất - Nhì - Ba (không chia hạng mục tại vòng này)

- Hashtag: #chiendauthatphongcach

- Tiêu Chí Đánh Giá: Ban Tổ Chức (30%) + Lượt View (70%).
 Kết quả công bố lúc 20:00 15/03/2023 trên kênh Facebook &Tiktok của Garena Free Fire. 

NOTE:

- 4 Tiêu chí Đánh Giá chính của Ban Tổ Chức dựa trên:

- Ý tưởng kịch bản mới lạ, sáng tạo

- Kỹ thuật quay, dựng bài

- Khả năng edit

- Đúng Đề Bài.

- Một người có thể dự thi bằng nhiều bài đăng nhưng BTC chỉ lựa chọn bài có tiêu chí tốt nhất.

 

5. HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM & QUY ĐỊNH KHÁC

- Quyết định của Ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng, các bên buộc tuân thủ mà không có quyền khiếu nại, khiếu kiện.

- Video được không vi phạm thuần phong mỹ thục & vi phạm chính sách của Tiktok.