TRỞ LẠI DANH SÁCH
Rồng Thiên Tài
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Thiên thần may mắn
Có xác suất khôi phục túi cứu thương mỗi khi người chơi sử dụng một túi