TRỞ LẠI DANH SÁCH
Cá Mập Finn
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Lướt trên mặt nước
Khi một người chơi gần đó bị hạ gục hoặc bị loại, chủ sở hữu và đồng đội sẽ được tăng tốc độ di chuyển