TRỞ LẠI DANH SÁCH
Moony
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Tinh linh hộ vệ
Giảm 35% sát thương khi chủ nhân đang sử dụng vật phẩm đếm ngược như hộp cứu thương, bộ sửa chữa, v.v