TRỞ LẠI DANH SÁCH
Rùa Bảo Kê
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Cứng như thép
Giảm sát thương (từ dao FF và đạn) 10% khi bị bắn từ phía sau, tối đa 100s điểm. Hồi chiêu: 150 giây