TRỞ LẠI DANH SÁCH
Fang
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Nanh Sói
Nhận EP / HP bất cứ khi nào đồng đội bị kẻ địch hạ gục