TRỞ LẠI DANH SÁCH
Kactus
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Tự cung tự cấp
Khi chủ sở hữu đứng yên trong 6s, họ sẽ hồi 10EP/Giây . Quá trình này dừng lại sau khi người sử dụng đạt 100EP hoặc khi di chuyển/nhảy.