TRỞ LẠI DANH SÁCH
Robo
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Lá chắn thép
Thêm một lá chắn cho bức tường băng.