TRỞ LẠI DANH SÁCH
Shiba
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Đánh hơi Nấm
Shiba sẽ tìm các cây nấm xung quanh và đánh dấu trên bản đồ nhỏ.