TRỞ LẠI DANH SÁCH
Báo bóng đêm
KỸ NĂNG TRỢ THỦ
Tập tạ
Mỗi khi Báo đen tập tạ sẽ giúp tăng thêm ô chứa đồ trong Balo