SG
TẤT CẢ
 • M1014
  6
  weapon-img

  Sử dụng một khẩu shotgun để nhanh chóng tiêu diệt các đối thủ gần đó của bạn.

  Tầm gầnSát thương lớn
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • SPAS12
  5
  weapon-img

  Súng shotgun tầm ngắn cực mạnh. Bạn rất có thể sẽ bị trừng phạt nặng nếu bắn trượt, vì nó là một vũ khí bắn từng phát.

  Tầm gầnBắn từng viên
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • M1887
  2
  weapon-img

  Một khẩu súng shotgun 2 nòng với cỡ nòng lớn và hiệu quả đối với cả mục tiêu tầm gần và tầm trung

  Tầm gầnSát thương lớn
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • MAG-7
  8
  weapon-img

  MAG-7 nguy hiểm hơn bất kỳ khẩu súng Shotgun nào với tóc độ bắn cao và tầm bắn trung bình.

  Băng đạn lớnTốc độ bắn nhanh
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • Súng sạc
  3
  weapon-img

  Một khẩu shotgun. Giữ nút bắn để tăng sát thương, tăng tầm bắn, giảm độ rộng. Quá trình sạc bị làm mới nếu giữ quá ngưỡng

  BỘC PHÁTSẠC
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • Trogon
  9
  weapon-img

  Một khẩu shotgun có chế độ shotgun tầm gần và chế độ phóng lựu, phù hợp cho cả chiến đấu tầm xa và tầm gần.

  Phóng lựuTầm gần
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP