SG
TẤT CẢ
 • Trogon
  12
  weapon-img

  Một khẩu shotgun có chế độ shotgun tầm gần và chế độ phóng lựu, phù hợp cho cả chiến đấu tầm xa và tầm gần.

  Phóng lựuTầm gần
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • M1014
  6
  weapon-img

  Sử dụng một khẩu shotgun để nhanh chóng tiêu diệt các đối thủ gần đó của bạn.

  Tầm gầnSát thương lớn
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • SPAS12
  5
  weapon-img

  Súng shotgun tầm ngắn cực mạnh. Bạn rất có thể sẽ bị trừng phạt nặng nếu bắn trượt, vì nó là một vũ khí bắn từng phát.

  Tầm gầnBắn từng viên
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • M1887
  2
  weapon-img

  Một khẩu súng shotgun 2 nòng với cỡ nòng lớn và hiệu quả đối với cả mục tiêu tầm gần và tầm trung

  Tầm gầnSát thương lớn
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • MAG-7
  8
  weapon-img

  MAG-7 nguy hiểm hơn bất kỳ khẩu súng Shotgun nào với tóc độ bắn cao và tầm bắn trung bình.

  Băng đạn lớnTốc độ bắn nhanh
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • Súng sạc
  3
  weapon-img

  Một khẩu shotgun. Giữ nút bắn để tăng sát thương, tăng tầm bắn, giảm độ rộng. Quá trình sạc bị làm mới nếu giữ quá ngưỡng

  BỘC PHÁTSẠC
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • M24
  15
  weapon-img

  M24 là một khẩu súng ngắm nhẹ mà có tính di động cao và có tốc độ bắn nhanh.

  Tầm xaTính cơ động cao
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP