LMG
TẤT CẢ
 • M249
  100
  weapon-img

  Với kích thước băng đạn là 100, nó nhẹ đáng kinh ngạc. Chỉ có sẵn trong hòm thính

  HiếmBăng đạn lớn

  SÁT THƯƠNG

  57

  TỐC ĐỘ BẮN

  59

  TẦM BẮN

  79

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  48

  BĂNG ĐẠN

  100

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  67

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  58

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Súng máy Gatling
  1200
  weapon-img

  Một khẩu súng máy với tốc độ bắn và sức công phá khủng khiếp. Tuy nhiên, người dùng sẽ có tính cơ động thấp trong khi sử dụng.

  Sát thương lớnTốc độ bắn nhanh

  SÁT THƯƠNG

  55

  TỐC ĐỘ BẮN

  56

  TẦM BẮN

  84

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  62

  BĂNG ĐẠN

  1200

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  79

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  32

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • M60
  60
  weapon-img

  Súng máy nhẹ tiêu chuẩn. Có băng đạn lớn và hỏa lực tầm trung khá

  Tầm trungBăng đạn lớn

  SÁT THƯƠNG

  56

  TỐC ĐỘ BẮN

  56

  TẦM BẮN

  65

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  48

  BĂNG ĐẠN

  60

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  43

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  63

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Kord
  80
  weapon-img

  Một khẩu súng mạnh, phát huy sức mạnh thực sự khi ngồi hoặc nghiêng người

  Băng đạn lớnSát thương lớn

  SÁT THƯƠNG

  59

  TỐC ĐỘ BẮN

  52

  TẦM BẮN

  73

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  41

  BĂNG ĐẠN

  80

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  34

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  58

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO