LMG
TẤT CẢ
 • M249
  100
  weapon-img

  Với kích thước băng đạn là 100, nó nhẹ đáng kinh ngạc. Chỉ có sẵn trong hòm thính

  HiếmBăng đạn lớn
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • Súng máy Gatling
  1200
  weapon-img

  Một khẩu súng máy với tốc độ bắn và sức công phá khủng khiếp. Tuy nhiên, người dùng sẽ có tính cơ động thấp trong khi sử dụng.

  Sát thương lớnTốc độ bắn nhanh
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • M60
  60
  weapon-img

  Súng máy nhẹ tiêu chuẩn. Có băng đạn lớn và hỏa lực tầm trung khá

  Tầm trungBăng đạn lớn
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • Kord
  80
  weapon-img

  Một khẩu súng mạnh, phát huy sức mạnh thực sự khi ngồi hoặc nghiêng người

  Băng đạn lớnSát thương lớn
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP