Launcher
TẤT CẢ
 • M79
  1
  weapon-img

  Súng phóng lựu hiện đại gây sát thương theo vùng ảnh hưởng. Đánh bật kẻ thù của bạn khỏi chỗ nấp bằng đạn 40mm.

  Sát thương diện rộngPhóng lựu
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • MGL140
  5
  weapon-img

  Súng phóng lựu với băng đạn cỡ trung. Nó có tốc độ bắn thấp nhưng đi kèm với sức mạnh hỏa lực điên cuồng.

  Sát thương diện rộngSát thương lớn
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • RGS50
  3
  weapon-img

  Khẩu súng phản vật chất có thể khóa chặt mục tiêu là xe. Tuy nhiên, nó ít gây thiệt hại hơn cho các đơn vị không phải phương tiện.

  HiếmSát thương diện rộng
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP