Projectiles
TẤT CẢ
 • Lựu ăn mòn
  0
  weapon-img

  Tường băng có thể là vật cản đường đến chiến thắng của bạn. Trong bản cập nhật này, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Lựu ăn mòn! Hãy để nó giúp bạn phá vỡ bom keo của kẻ thù.

  Có thể ném

  SÁT THƯƠNG

  15

  TỐC ĐỘ BẮN

  0

  TẦM BẮN

  0

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  0

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  0

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  90

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Lựu đạn
  0
  weapon-img

  Đẩy kẻ thù ra khỏi chỗ ẩn nấp của chúng với vật ném mạnh mẽ này.

  Sát thương diện rộng

  SÁT THƯƠNG

  300

  TỐC ĐỘ BẮN

  0

  TẦM BẮN

  0

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  0

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  0

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  90

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Lựu khói
  0
  weapon-img

  Tạo khói, tuyệt vời để che chắn và di chuyển sang hai bên

  Tạo màn khói

  SÁT THƯƠNG

  0

  TỐC ĐỘ BẮN

  0

  TẦM BẮN

  0

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  0

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  0

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  90

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Bom keo
  0
  weapon-img

  Bom keo là vật phẩm tốt để giúp bạn sống sót!

  Sát thương diện rộng

  SÁT THƯƠNG

  0

  TỐC ĐỘ BẮN

  0

  TẦM BẮN

  0

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  0

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  0

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  90

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Lựu choáng băng
  0
  weapon-img

  Khi nổ sẽ tạo ra một vòng tròn băng để làm chậm kẻ địch và gây sát thương

  Làm chậmSát thương theo thời gian

  SÁT THƯƠNG

  100

  TỐC ĐỘ BẮN

  0

  TẦM BẮN

  0

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  0

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  0

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  90

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO