Projectiles
TẤT CẢ
 • Lựu đạn
  0
  weapon-img

  Đẩy kẻ thù ra khỏi chỗ ẩn nấp của chúng với vật ném mạnh mẽ này.

  Sát thương diện rộng
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • Lựu khói
  0
  weapon-img

  Tạo khói, tuyệt vời để che chắn và di chuyển sang hai bên

  Tạo màn khói
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • Bom keo
  0
  weapon-img

  Bom keo là vật phẩm tốt để giúp bạn sống sót!

  Sát thương diện rộng
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • Lựu choáng băng
  0
  weapon-img

  Khi nổ sẽ tạo ra một vòng tròn băng để làm chậm kẻ địch và gây sát thương

  Làm chậmSát thương theo thời gian
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • Lựu ăn mòn
  0
  weapon-img

  Tường băng có thể là vật cản đường đến chiến thắng của bạn. Trong bản cập nhật này, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Lựu ăn mòn! Hãy để nó giúp bạn phá vỡ bom keo của kẻ thù.

  Có thể ném
  Attributes

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP