Melee
TẤT CẢ
 • Đao
  0
  weapon-img

  Thanh kiếm tối thượng bảo vệ người đeo khỏi mọi thứ mà kẻ thù của bạn có thể ném vào bạn. Tầm xa lớn hơn chảo.

  Cận chiến

  SÁT THƯƠNG

  66

  TỐC ĐỘ BẮN

  32

  TẦM BẮN

  5

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  0

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  10

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  88

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Chảo
  0
  weapon-img

  Lá chắn tối thượng bảo vệ người đeo khỏi mọi thứ mà kẻ thù của bạn có thể ném vào bạn.

  Cận chiến

  SÁT THƯƠNG

  62

  TỐC ĐỘ BẮN

  35

  TẦM BẮN

  5

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  0

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  10

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  88

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Gậy
  0
  weapon-img

  Tầm đánh xa hơn một chút so với chảo và có ít khả năng làm lệch hướng đạn hơn do hình dạng của nó.

  NhỏCận chiến

  SÁT THƯƠNG

  63

  TỐC ĐỘ BẮN

  33

  TẦM BẮN

  5

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  0

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  10

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  88

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Katana
  0
  weapon-img

  Katana - vũ khí yêu thích của Samurai.

  KhiênCận chiến

  SÁT THƯƠNG

  66

  TỐC ĐỘ BẮN

  32

  TẦM BẮN

  5

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  0

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  10

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  88

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Lưỡi hái
  0
  weapon-img

  Vũ khí tầm gần với sát thương cao và tầm ảnh hưởng lớn.

  Sát thương lớnCận chiến

  SÁT THƯƠNG

  90

  TỐC ĐỘ BẮN

  30

  TẦM BẮN

  6

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  0

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  10

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  90

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Dao FF
  3
  weapon-img

  Dao FF mang tính biểu tượng gây sát thương mạnh khi chiến đấu tầm gần

  Tầm gầnSát thương lớn

  SÁT THƯƠNG

  90

  TỐC ĐỘ BẮN

  38

  TẦM BẮN

  53

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  0

  BĂNG ĐẠN

  3

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  90

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  84

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  100
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO