SMG
TẤT CẢ
 • Thompson
  42
  weapon-img

  Súng ngắn hai nòng cỡ lớn cũng đe dọa không kém đối phương ở cự ly gần

  Tầm gầnTốc độ bắn nhanh
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • VSS
  15
  weapon-img

  Một khẩu súng bắn tỉa giảm thanh hoạt động tốt trên khoảng cách trung bình.

  Giảm thanhTầm xa
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • MP5
  30
  weapon-img

  Hơn hẳn các loại súng tiểu liên khác về độ ổn định, nhưng lại mất hiệu quả ở khoảng cách xa.

  Tầm gầnTốc độ bắn nhanh
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • UMP
  30
  weapon-img

  Súng tiểu liên ổn định hoàn hảo cho người mới sử dụng.

  Chính xácTầm gần
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • MP40
  20
  weapon-img

  Thật đáng kinh ngạc khi khẩu súng tiểu liên này ổn định như thế nào mặc dù tốc độ bắn điên cuồng của nó. Cực mạnh trong phạm vi ngắn. Tuy nhiên, khẩu súng này không thể trang bị bất kỳ phụ kiện nào khác ngoài băng đạn.

  Tầm gầnTốc độ bắn nhanh
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • P90
  50
  weapon-img

  SMG với bắng đạn lớn. Đi kèm với tốc độ bắn cao và sức mạnh hỏa lực tầm trung mạnh mẽ.

  Tầm trungTốc độ bắn nhanh
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • CG15
  20
  weapon-img

  Một khẩu tiểu liên được tạo ra với công nghệ tương lai. Có thể sạc CG15 và bắn một phát sát thương cao.

  Tầm xaCó thể sạc
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • Vector
  23
  weapon-img

  Vector là súng đôi đầu tiên trong Free Fire, nó có hiệu quả tầm gần, và cực mạnh khi cận chiến. “Vũ khí hai súng” - Người chơi có thể cầm một khẩu Vector trong mỗi tay.

  Tầm gầnNhanh
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • MAC10
  30
  weapon-img

  Trang bị sẵn giảm thanh và được cân bằng trong mọi khía cạnh

  Tầm gầnTốc độ bắn nhanh
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

 • PP19
  25
  weapon-img

  Một khẩu SMG mạnh, gây sát thương lớn nhưng độ ổn định thấp

  Sát thương lớn
  Thuộc Tính

  SÁT THƯƠNG

  TỐC ĐỘ BẮN

  TẦM BẮN

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  BĂNG ĐẠN

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP