SR
TẤT CẢ
 • M82B
  8
  weapon-img

  Súng bắn tỉa chống xe có khả năng gây thêm sát thương cho xe và tường keo, và vụ bắn có thể xuyên qua tường keo

  Xuyên qua tường keo

  SÁT THƯƠNG

  90

  TỐC ĐỘ BẮN

  27

  TẦM BẮN

  85

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  41

  BĂNG ĐẠN

  8

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  90

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  55

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  67
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • AWM
  5
  weapon-img

  Súng bắn tỉa sát thương cao với thời gian nạp đạn lâu.

  Tốt khi dùng cho các mục tiêu cố địnhTầm xa

  SÁT THƯƠNG

  90

  TỐC ĐỘ BẮN

  27

  TẦM BẮN

  91

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  34

  BĂNG ĐẠN

  5

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  90

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  65

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Kar98k
  5
  weapon-img

  Một khẩu súng bắn tỉa cân bằng được trang bị trước với ống ngắm 8x.

  Tầm xa

  SÁT THƯƠNG

  90

  TỐC ĐỘ BẮN

  27

  TẦM BẮN

  84

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  27

  BĂNG ĐẠN

  5

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  90

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  80

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  63
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO
 • Súng ngắm điện
  5
  weapon-img

  Hồi máu cho đồng đội nếu bắn vào họ. Không thể sử dụng khi quá nóng

  Tầm xaHồi máu

  SÁT THƯƠNG

  84

  TỐC ĐỘ BẮN

  36

  TẦM BẮN

  90

  TỐC ĐỘ THAY ĐẠN

  34

  BĂNG ĐẠN

  5

  ĐỘ CHÍNH XÁC

  90

  TỐC ĐỘ DI CHUYỂN

  80

  KHẢ NĂNG XUYÊN GIÁP

  0
  PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM
  accessory-icon GIẢM THANH
  accessory-icon NÒNG SÚNG
  accessory-icon TAY SÚNG
  accessory-icon BĂNG ĐẠN
  accessory-icon ỐNG NGẮM
  accessory-icon KHO